Bucket Wheel

Dewatering Bucket Wheel

Dewatering bucket wheel SR 65-14

Entwässerungs-Schöpfrad SR 65-14, Montage
Entwässerungs-Schöpfrad SR 65-14, Montage

Dewatering bucket Wheel SR 65-14, assmbly

Dewatering bucket Wheel SR 65-14, 3-D-Construction

Go back